Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Indywidualny koszyk świadczeń Staż z mentorem
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-04-15

  Zaproszenie dla pracodawców do udziału w projekcie "PI Staż z mentorem Twoim wyborem"

  Zaproszenie dla pracodawców do udziału w projekcie

  PI Staż z mentorem Twoim wyborem

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców z województwa lubelskiego do udziału w projekcie PI Staż z mentorem Twoim wyborem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi
  z wykształceniem wyższym, pozostających bez zatrudnienia.

   

  Dzięki udziałowi w projekcie, pracodawcy mogą pozyskać do pracy - na sześciomiesięczny staż zawodowy - wykwalifikowanych pracowników, których wynagrodzenie będzie finansowane ze środków projektu.

   

  Wśród bezrobotnych biorących udział w programie posiadamy wykształconych pracowników, gotowych do podjęcia pracy w zawodzie:

  - asystent koordynatora projektu,

  - asystent w dziale doradztwa personalnego i HR,

  - pracownik agencji zatrudnienia,

  - tłumacz języka rosyjskiego,

  - laborant,

  - technolog,

  - kontroler jakości,

  - opiekun społeczny,

  - pomoc przedszkolna,

  - pracownik biurowy,

  - sekretarka,

  - pracownik obsługi klienta,

  - kierowca,

  - księgowy,

  - magazynier,

  - sprzedawca,

  - pracownik biura podróży,

  - przewodnik.

   

  Dlatego szczególnie zwracamy się do tych pracodawców, którzy poszukują osób o takich kwalifikacjach.

   

  Znaleźliśmy już staże dla 28 osób, z czego dwoje z nich podjęło już zatrudnienie na stanowisku pracownika biurowego.

   

  Przystępując do projektu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” zyskują Państwo m. in.:

  - wykwalifikowanego pracownika z wykształceniem wyższym na okres 6 m-cy, bez ponoszenia kosztów zatrudnienia

  - refundację części wynagrodzenia dla mentora (pracownika pracodawcy), sprawującego opiekę nad stażystą, w wysokości 300 zł brutto miesięcznie.

   

  Udział w projekcie wiążę się z gotowością do zatrudnienia przez Państwa uczestników projektu, po zakończeniu stażu zawodowego na okres 6 miesięcy.

 • 2014-04-14

  Prace interwencyjne

  Pracodawco!

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż posiada środki na organizację prac interwencyjnych dla kierowców kat. C z kwalifikacją i magazynierów.

   

  Refundacja wynosi około 5.700 zł na osobę.

   

  Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 081-745-18-15 w. 257

 • 2014-04-08

  "Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych”:

  • osoby bezrobotne i poszukujące pracy (nieaktywne zawodowo) 
  • w wieku 18-34 lata
  • zarejestrowane w PUP Lublin oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie
  • pozostające bez zatrudnienia przez 12 miesięcy (licząc od dnia przystąpienia do projektu)
  • z wykształceniem pomaturalnym lub wyższym
  • zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego


  Projekt „Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą w Lublinie (Lider projektu) wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie (Partner) oraz Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro s.r. (Partner zagraniczny) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Praca i integracja społeczna, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychospołeczne – (indywidualne spotkania)
  • szkolenia zawodowe: programista systemów mobilnych i menager produktu                            
                              turystycznego - skierowane do osób z wykształceniem wyższym
                              monter sieci komputerowych, księgowość - skierowane do osób
                              z wykształceniem pomaturalnym
  • poradnictwo psychospołeczne – (zajęcia warsztatowe)
  • coaching
  • staże zawodowe

  Więcej informacji na temat projektu:
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Mełgiewska 11 C, 20-209 Lublin
  tel. 81 7451816 w. 227 –  specjalista ds. logistyki i monitoringu -Dominika Chmielik

 • 2014-03-12

  Partnerstwo lokalne

  W dniu 28 lutego 2014 roku odbyła się konferencja inaugurująca Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia. Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości. Sygnatariuszami Porozumienia były organizacje zrzeszające Pracodawców: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, Lubelskie Forum Pracodawców, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, powiatowe urzędy pracy województwa lubelskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztof HetmanMarszałek Województwa Lubelskiego.

  Głównym celem Partnerstwa będzie podejmowanie działań o charakterze regionalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia, współdziałanie i upowszechnianie dobrych praktyk, a także wzajemna wymiana informacji o podejmowanych działaniach, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego.

   

  Partnerstwo lokalne

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy Rynek pracy dla grup defaworyzowanych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-15
do 2015-01-31
Projekty i programy Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-12-31
Projekty i programy SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-01
do 2015-03-31
Szkolenia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-12-31
Zajęcia aktywizacyjne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
Porady grupowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >