Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Indywidualny koszyk świadczeń Staż z mentorem
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-01

  Aktualności

   

  Outplacement dla oświaty

   

  Projekt dla nauczycieli - rekrutacja trwa!

   

   

  więcej...

   


   

   

  Logo PUP Lublin

  Ostatni nabór do programu "JUNIOR"

  UWAGA!!!

   

   

  Osoby niepełnosprawne do 25 roku życia
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  oraz
  Osoby do 27 roku życia, które w okresie 12 miesięcy od
  ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia

  PŁATNY STAŻ - OSTATNIE WOLNE MIEJSCE!!!

   

  Przystępując do programu „JUNIOR” zyskujesz:

  • stypendium stażowe
  • świadczenie na rehabilitację zawodową
  • zwrot kosztów dojazdu

  ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

   


  Szczegółowe informacje pod numerem tel.:  81 745-18-16 wew. 259

   

  Nabór wniosków na organizację staży prowadzony jest w ramach programu „JUNIOR -programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   


   

   

  40 tysięcy zł na własną firmę z funduszy unijnych dla bezrobotnych nauczycieli i pracowników oświaty.

   

  Jesteś nauczycielem lub pracownikiem oświaty? Skorzystaj z szansy na założenie własnej działalności gospodarczej. Ruszył nabór uczestników do projektu „Outplacement dla oświaty”. 36  bezrobotnych nauczycieli i pracowników oświaty zamieszkujących powiaty: kraśnicki, świdnicki, janowski, lubartowski, łęczyński, lubelski, ziemski oraz grodzki może otrzymać 40 – tysięczną bezzwrotną dotację na utworzenie własnej firmy. Rekrutacja potrwa do 31 lipca 2014r.

   

  O udział w projekcie mogą ubiegać się nauczyciele i pracownicy sektora oświaty, którzy:

  ! Utracili zatrudnienie po 31 grudnia 2012 roku

  więcej...

 • 2014-04-15

  Zaproszenie dla pracodawców do udziału w projekcie "PI Staż z mentorem Twoim wyborem"

  Zaproszenie dla pracodawców do udziału w projekcie

  „PI Staż z mentorem Twoim wyborem”

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców z województwa lubelskiego do udziału w projekcie „PI Staż z mentorem Twoim wyborem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi
  z wykształceniem wyższym, pozostających bez zatrudnienia.

   

  Dzięki udziałowi w projekcie, pracodawcy mogą pozyskać do pracy - na trzymiesięczny staż zawodowy – wykwalifikowaną osobę, której stypendium stażowe  będzie finansowane ze środków projektu.

   

  Wśród uczestników programu posiadamy kobietę z wykształceniem wyższym dziennikarskim, studentkę V roku psychologii, gotową do podjęcia pracy w n/w zawodach:

  - asystent w dziale doradztwa personalnego i HR,

  - pomoc przedszkolna,

  - pracownik biurowy,

  - sekretarka,

  - pracownik obsługi klienta.

   

  Dlatego szczególnie zwracamy się do tych pracodawców, którzy poszukują osoby o takich kwalifikacjach.

  Znaleźliśmy już staże dla 50 osób, z czego jedenaście z nich podjęło już zatrudnienie po zakończeniu stażu na stanowisku pracownika biurowego. Na dzień dzisiejszy istnieje jeszcze możliwość podpisania 1 umowy z 1 uczestnikiem projektu.

   

  Przystępując do projektu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” zyskują Państwo m. in.:

  - wykwalifikowane osoby z wykształceniem wyższym na okres 3 m-cy, bez ponoszenia kosztów zatrudnienia

  - refundację części wynagrodzenia dla mentora (pracownika pracodawcy), sprawującego opiekę nad stażystą, w wysokości 300 zł brutto miesięcznie.

   

   

  Udział w projekcie wiążę się z gotowością do zatrudnienia przez Państwa uczestników projektu, po zakończeniu stażu zawodowego na okres min. 6 miesięcy.

   

 • 2014-04-14

  Prace interwencyjne

  Pracodawco!

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż posiada środki na organizację prac interwencyjnych dla kierowców kat. C z kwalifikacją i magazynierów.

   

  Refundacja wynosi około 5.700 zł na osobę.

   

  Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 081-745-18-15 w. 257

 • 2014-04-08

  "Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych"

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych”:

  • osoby bezrobotne i poszukujące pracy (nieaktywne zawodowo) 
  • w wieku 18-34 lata
  • zarejestrowane w PUP Lublin oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie
  • pozostające bez zatrudnienia przez 12 miesięcy (licząc od dnia przystąpienia do projektu)
  • z wykształceniem pomaturalnym lub wyższym
  • zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego


  Projekt „Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych” jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą w Lublinie (Lider projektu) wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie (Partner) oraz Innovazione e Sistemi per il Mercato ed il Lavoro s.r. (Partner zagraniczny) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Praca i integracja społeczna, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychospołeczne – (indywidualne spotkania)
  • szkolenia zawodowe: programista systemów mobilnych i menager produktu                            
                              turystycznego - skierowane do osób z wykształceniem wyższym
                              monter sieci komputerowych, księgowość - skierowane do osób
                              z wykształceniem pomaturalnym
  • poradnictwo psychospołeczne – (zajęcia warsztatowe)
  • coaching
  • staże zawodowe

  Więcej informacji na temat projektu:
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Mełgiewska 11 C, 20-209 Lublin
  tel. 81 7451816 w. 227 –  specjalista ds. logistyki i monitoringu -Dominika Chmielik (pokój 100)

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy Outplacement dla oświaty nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-08
do 2014-12-31
Projekty i programy Rynek pracy dla grup defaworyzowanych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-15
do 2015-01-31
Projekty i programy Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-12-31
Projekty i programy SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-01
do 2015-03-31
Szkolenia Plan szkoleń nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-12-31
Zajęcia aktywizacyjne Wykaz zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń w klubie pracy nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Wykaz informacji zawodowych i porad grupowych nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >