Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Indywidualny koszyk świadczeń Staż z mentorem
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-09-22

Komisja oceny wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że w dniu 24.09.2014 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Outplacement dla oświaty".

2014-09-19

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.


Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i Włodawie.

2014-09-10

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, na chwilę obecną ramach projektu „Moje perspektywy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, posiada jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 86 osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym Urzędzie.

Osoby bezrobotne, mające pomysł na własny biznes mogą otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Czytaj aktualność: Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2014-09-09

Targi Pracy (Świdnik)

Targi Pracy 2014

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy Młodzi mają szansę nie dotyczy nie dotyczy od 2014-09-01
do 2014-12-31
Projekty i programy Outplacement dla oświaty nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-08
do 2014-12-31
Projekty i programy Rynek pracy dla grup defaworyzowanych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-15
do 2015-01-31
Projekty i programy Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-12-31
Projekty i programy SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-01
do 2015-03-31
Szkolenia Plan szkoleń nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-12-31
Zajęcia aktywizacyjne Wykaz zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń w klubie pracy nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Wykaz informacji zawodowych i porad grupowych nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2020-12-31
< poprzednia 1 następna >