Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Indywidualny koszyk świadczeń Staż z mentorem
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-07-29

Płatny staż 3 miesięczny

Studentki

studiów stacjonarnych

II stopnia

 

 

W ramach projektu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi dodatkową rekrutację uczestników: kobiet nieaktywnych zawodowo* posiadających wykształcenie wyższe humanistyczne (również społeczne) spełniających łącznie poniższe wymagania:

  • z terenu województwa lubelskiego,
  • pozostających bez zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,
  • które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej (np.  I-go stopnia studiów) nie podjęły zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej (może minąć okres dłuższy niż 12 miesięcy od ukończenia studiów),

 

Oferujemy:

Płatny  staż 3 miesięczny  

Warunek zatrudnienia po stażu (w Lublinie)

 

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Kontakt dla uczestników:

Ewelina Malec - tel. 81 566 02 89 wew. 19, e-mail:doradcy.by@puplublin.pl

Robert Antoń lub Anna Paszkowska-Bednarska - tel. 81 517 37 70 wew. 11, e-mail: pupbelzyce@puplublin.pl

Renata Łepek- tel. 81 745 18 16 wew. 272,  e-mail: efs@puplublin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

mentor.puplublin.pl

 

* osoba nieaktywna zawodowo (np. student II stopnia studiów stacjonarnych) to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

2014-07-23

Prace interwencyjne

Pracodawco!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż posiada środki na organizację prac interwencyjnych dla

kierowców kat. C z kwalifikacją.

Refundacja wynosi około 5.700 zł na osobę.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 81-745-18-15 w. 257

2014-07-14

Projekt dla nauczycieli - rekrutacja trwa

Outplacement dla oświaty

 

Projekt dla nauczycieli - rekrutacja trwa!

 

 

więcej...

2014-07-07

Ostatni nabór do programu "JUNIOR"

 

Logo PUP Lublin

Ostatni nabór do programu "JUNIOR"

UWAGA!!!

 

 

Osoby niepełnosprawne do 25 roku życia
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
oraz
Osoby do 27 roku życia, które w okresie 12 miesięcy od
ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia

PŁATNY STAŻ - OSTATNIE WOLNE MIEJSCE!!!

 

Przystępując do programu „JUNIOR” zyskujesz:

  • stypendium stażowe
  • świadczenie na rehabilitację zawodową
  • zwrot kosztów dojazdu

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 


Szczegółowe informacje pod numerem tel.:  81 745-18-16 wew. 259

 

Nabór wniosków na organizację staży prowadzony jest w ramach programu „JUNIOR -programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy Outplacement dla oświaty nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-08
do 2014-12-31
Projekty i programy Rynek pracy dla grup defaworyzowanych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-15
do 2015-01-31
Projekty i programy Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych nie dotyczy nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-12-31
Projekty i programy SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż nie dotyczy nie dotyczy od 2014-02-01
do 2015-03-31
Szkolenia Plan szkoleń nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-12-31
Zajęcia aktywizacyjne Wykaz zajęć aktywizacyjnych oraz szkoleń w klubie pracy nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Wykaz informacji zawodowych i porad grupowych nie dotyczy nie dotyczy od 2012-09-01
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >