Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zrealizowane » Pomocna dłoń
Indywidualny koszyk świadczeń projekty i programy Staż z mentorem
Statystyki graficzne

Pomocna dłoń

Projekt „Pomocna dłoń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET  VII  promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ześrodków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji 01.10.2010r. do 31.12.2011r.
Celem projektu jest podjęcie kompleksowych działańumożliwiających reintegracje zawodową i społeczną osób długotrwałe bezrobotnych powyżej 45 roku życia i osób niepełnosprawnych. Szczególnie ważne jest, aby przy optymalnie dopasowanym do każdego z uczestników Indywidualnym Planie Działania  wypracować i zrealizować ścieżkę powrotu do pracy.
Grupa docelowa projektu to 40 osób w tym: 20 os. długotrwale bezrobotnych (tj. pozostające w rejestrze osób bezrobotnych pow. 12-m-cy w okresie ostatnich 2lat) pow. 45rż. i 20os. niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Lublinie.
W ramach projektu realizowane będą  następujące działania: -poradnictwo zawodowe:

  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

-poradnictwo psychologiczne:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • warsztaty wsparcia i motywacji

- trening kompetencji społecznych
- staże zawodowe.
Informacje na temat projektu: Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, 20-954 Lublin tel. 81 745 18 16
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filii w Bełżycach, ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce tel.: 81 517-37-70, 81 517-32-40
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filii w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, 23-100 Bychawa tel.: 81 566-00-36, 81 566-02-89

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-15 10:36:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplublin.pl/strona/pomocna-dlon/174